Zagrożenie szkółek leśnych ze strony Phytophthora

Autorzy

  • Barbara Duda Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Las, 05–090 Raszyn

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »