KONKURS LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider Ochrony Środowiska, organizowanym z inicjatywy Ministra Środowiska.

LOS

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, produktów, usług, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, podwyższając tym samym jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń.
Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące rozwojowi i promowaniu ochrony środowiska, a w szczególności nowoczesne, efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, jak również przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach:

  • firma (przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza);
  • produkt/usługa;
  • jednostka samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • nagroda specjalna Ministra Środowiska – przyznawana za całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.

Termin zgłaszania wniosków: 15 września 2019 r.

Konkurs został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 9 października 2019 r. podczas najważniejszych targów ochrony środowiska – POL-ECO SYSTEM 2019.

Materiały do pobrania:

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Translate »