Siedliska górskie

Baza

Biochemia gleb leśnych

siedliska górskie

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Dane z analiz chemicznych, baza zamknięta.

Gromadzone dane (atrybuty)

 • rok;
 • Sposób odnowienia mogący przyjąć wartość naturalny, sadzenie lub siew;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • Pora roku mogąca przyjąć wartości wiosna lub jesień;
 • Odległość od pnia drzewa mogąca przyjąć wartości 30 cm lub 100-200 cm;
 • Warstwa gleby mogąca przyjąć wartość 0-5 cm lub 5-15 cm;
 • Poziom gleby mogący przyjąć wartości OFH, AB lub OFH+AB;
 • Aktywność ureazy w glebie wyrażona w 1g suchej masy;
 • Aktywność ureazy w glebie wyrażona w 1g Corg;
 • Aktywność asparaginazy w glebie wyrażona w 1g suchej masy;
 • Aktywność asparaginazy w glebie wyrażona w 1g Corg;
 • Aktywność fosfatazy kwaśnej w glebie wyrażona w 1g suchej masy;
 • Aktywność fosfatazy kwaśnej w glebie wyrażona w 1g Corg;
 • Aktywność dehydrogenaz w glebie wyrażona w 1g suchej masy;
 • Aktywność dehydrogenaz w glebie wyrażona w 1g Corg;

Szacunkowa liczba rekordów

81

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr Grażyny OlszowskiejZakład Ekologii Lasu.

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

Grażyna Olszowska

Translate »