Hydrologia lasu – stany wody Odry

Baza

Stany wody Odry

Wzrost drzewostanów dębowych na tarasach rzecznych Odry; 22.19.02.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Dane wprowadzane ręcznie co miesiąc na podstawie otrzymanych danych terenowych.

Gromadzone dane (atrybuty)

 • rok pomiaru;
 • średni roczny poziom wody;
 • Minimalny zanotowany poziom w danym roku;
 • Maksymalny zanotowany poziom w danym roku;
 • Punkt zerowy wodowskazu;
 • Poziom, względem którego liczony jest punkt zerowy wodowskazu;
 • Miesiąc pomiaru stanu wody;
 • średni miesięczny poziom wody;
 • Nazwa rejonu np. kompleksu leśnego, w którym zlokalizowana jest zlewnia, stacja opadowa lub stacja meteo;
 • powierzchnia zlewni w km2;
 • Średnia wysokość położenia zlewni, mierzona w m n.p.m.;
 • Data do obowiązywania powierzchni zlewni;
 • Stan wody wodowskazowy w cm;
 • Przepływ wody w m3/s;
 • Data do obowiązywania danego udziału stacji opadowej w zlewni;
 • Procentowy udział danej stacji opadowej w opadzie dla zlewni;
 • Dobowy opad w mm;
 • Numer studzienki pomiarowej;
 • Stan wody w studzience w cm;
 • Temperatura wody w stopniach Celsjusza;
 • Przewodność elektrolityczna wody w mS/cm;
 • Głębokość zalegania wód gruntowych;
 • Temperatura wód gruntowych w stopniach Celsjusza;
 • Temperatura powietrza 2 m n.p.t.;
 • Temperatura przy gruncie;
 • Temperatura gruntu 5 cm p.p.t.;
 • Temperatura gruntu 10 cm p.p.t.;
 • Temperatura gruntu 20 cm p.p.t.;
 • Temperatura gruntu 50 cm p.p.t.;
 • Prędkość wiatru (m/s);
 • Kierunek wiatru;
 • Radiacja (W/m2);
 • Ciśnienie atmosferyczne (hPa);
 • Wilgotność względna powietrza (%rh).

Szacunkowa liczba rekordów

39

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Adama CieśliZakład Ekologii Lasu.

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Adam Cieśla

Translate »