Owady – występowanie szkodników leśnych i wykonane zabiegi ochronne

Baza

Owady – występowanie szkodników leśnych i wykonane zabiegi ochronne

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016, BLP-380.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Raz w roku

Gromadzone dane (atrybuty)

  • RDLP, Nadleśnictwo, Adres;
  • Powierzchnia występowania szkodników w lasach Państwowych w hektarach (z dokładnością do 1 ara – dwóch miejsc po przecinku);
  • Powierzchnia występowania szkodników w lasach niepaństwowych w hektarach (z dokładnością do 1 ara – dwóch miejsc po przecinku);
  • Zabieg ochronny przeciwko szkodnikom w lasach państwowych w hektarach (z dokładnością do 1 ara – dwóch miejsc po przecinku);
  • Powierzchnia wykonania mechanicznego zabiegu ochronnego w hektarach (z dokładnością do 1 ara – dwóch miejsc po przecinku);
  • Powierzchnia wykonania biologicznego zabiegu ochronnego w hektarach (z dokładnością do 1 ara – dwóch miejsc po przecinku);
  • Powierzchnia wykonania chemicznego zabiegu ochronnego w hektarach (z dokładnością do 1 ara – dwóch miejsc po przecinku).

Szacunkowa liczba rekordów

156614

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Tomasza JabłońskiegoZakład Ochrony Lasu.

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Tomasz Jabłoński

Translate »