Kontakt

Instytut Badawczy Leśnictwa - siedziba główna

Sękocin Stary,
ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn

Telefon

22 7150 300

Centrala

22 7150 301

Portiernia

22 7150 305 (całą dobę)

Faks

22 7200 397

E-mail

ibl@ibles.waw.pl

Zakład Lasów Naturalnych

ul. Park Dyrekcyjny 6,
17-230 Białowieża

Telefon

85 681 2396

Faks

85 681 2203

E-mail

Zakład Lasów Górskich

ul. Fredry 39,
30-605 Kraków

Telefon

12 252 8211

Telefon / faks

12 252 8202

E-mail

zlg@ibles.waw.pl

Translate »