Kontakt

Instytut Badawczy Leśnictwa - siedziba główna

Sękocin Stary,
ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn

Telefon

22 7150 300

Centrala

22 7150 301

Portiernia

22 7150 305 (całą dobę)

Faks

22 7200 397

E-mail

Dyrekcja

 

 

Dyrektor
prof. dr hab. Stanisław Drozdowski
E-mail      S.Drozdowski@ibles.waw.pl
Profil naukowca
 
Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
prof. dr hab. Krzysztof Stereńczak
E-mail     K.Sterenczak@ibles.waw.pl
Profil naukowca
 
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
dr hab. Piotr Gołos, prof. IBL
E-mail     P.Golos@ibles.waw.pl
Profil naukowca
Główny Księgowy
mgr Marcin Grotek

Telefon     22 7150 636
                  +48 601 568 400
E-mail      M.Grotek@ibles.waw.pl

Budynek „B”
Pokój nr 132

Sekretariat

E-mail              ibl@ibles.waw.pl
Telefon                +48 22 7150 602
                          +48 724 655 455
Fax                         +48 22 7150 397
                           Budynek „B”
                           Pokój nr 139

Zakłady naukowe

Zakład Ekologii Lasu

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr inż. Adam Cieśla
Z-ca kierownika dr inż. Radosław Gawryś
Telefon+48 22 7150 537
Faks +48 22 7150 507
E-mail zel@ibles.waw.pl
 

Budynek „C”
Pokój nr 9

Czytaj więcej 
Zakład Geomatyki

Kontakt (sekretariat)

Kierownikprof. dr hab. Krzysztof Stereńczak
Z-ca kierownika
dr inż. Damian Korzybski
Telefon  +48 22 7150 570
Faks+48 22 7150 397
E-mailzgm@ibles.waw.pl
 Budynek „B”
Pokój nr 237
Czytaj więcej 
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr inż. Wojciech Gil
Telefon+48 22 7150 470
Faks+48 22 7200 397
E-mailzhl@ibles.waw.pl
 

Budynek „F”
Pokój nr 111

Czytaj więcej 
Zakład Lasów Górskich

Kontakt (sekretariat)

Kierownikprof. dr hab. Wojciech Grodzki
Telefon +48 12 681 90 21
Faks+48 12 681 90 29
Telekonferencja+48 12 681 90 28
E-mailzlg@ibles.waw.pl
 Pokój 221
Czytaj więcej 
Zakład Lasów Naturalnych

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr Izabela Sondej
Z-ca kierownika
Telefon +48 85 681 2396 wew. 32
Faks+48 85 681 2203
E-mailzln@ibles.waw.pl                 
 Pokój nr 12
Czytaj więcej 
Zakład Ochrony Lasów 

Kontakt (sekretariat)

Kierownikprof. dr hab. Iwona Skrzecz
Telefon+48 22 7150 501
Faks+48 22 7200 397
E-mailzol@ibles.waw.pl
 Budynek „B”
Pokój nr 115
Czytaj więcej 
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi 

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr hab. Adam Kaliszewski
Z-ca kierownikadr inż. Marek Jabłoński
Telefon+48 22 7150 662
Faks+48 22 7153 837
E-mailzzz@ibles.waw.pl
 Budynek „B”
Pokój nr 222
Czytaj więcej 
Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr inż. Krzysztof Sztabkowski
Telefon+48 22 7150 510
Faks+48 22 7150 539
E-maillcs@ibles.waw.pl
Czytaj więcej 
Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr hab. Ryszard Szczygieł
Z-ca kierownikadr inż. Łukasz Tyburski
Telefon+48 22 7150 430
Faks+48 22 7200 397
E-mailppoz@ibles.waw.pl
Czytaj więcej 

Komórki organizacyjne administracyjno-ekonomiczne i obsługowe

Kierownik
mgr Małgorzata Brzozowska
E-mailM.Brzozowska@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 627
+48 607 172 532
 Budynek „B”
Pokój nr 137
Kierownik
mgr Marcin Grotek
E-mailM.Grotek@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 636
+48 601 568 400
 Budynek „B”
Pokój nr 132
Kierownik
lic. Rafał Mitlejner
E-mail R.Mitlejner@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 311
+48 727 499 588
 Budynek „B”
Pokój nr 101

Osoba kontaktowa

dr inż. Joanna Szewczykiewicz
E-mail J.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl
 +48 22 71 50 612
 Budynek „B”
Pokój nr 5B

 

Osoba kontaktowa

mgr inż. Anna Tylman
E-mailA.Tylman@ibles.waw.pl
 +48 22 71 50 618
 Budynek „B”
Pokój nr 8

Osoba kontaktowa

dr Danuta Lotz
E-mailD.Lotz@ibles.waw.pl
 +48 22 71 50 616
 Budynek „B”
Pokój nr 118

 

Osoba kontaktowa

mgr Ewa Lewandowska
E-mailE.Lewandowska@ibles.waw.pl
 +48 22 71 50 619
 Budynek „B”
Pokój nr 5C, 6

Samodzielne stanowiska

Kierownik 
mgr inż. Adam Kaszkiel
E-mail  A.Kaszkiel@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 468
Czas pracyśroda, godz. 730-1530
 Budynek „B”
Pokój nr 108
Kierownik
mgr Monika Gutman
E-mailM.Gutman@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 693
 

Budynek „B”
Pokój nr 106

Kierownik
mgr inż. Sławomir Glina
E-mailS.Glina@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 607
 Budynek „B”
Pokój nr 108

Kierownik ds. Informacji Niejawnych (OI)

Kierownik

mgr inż. Marcin Sołtan

E-mailPOIN@ibles.waw.pl
Telefon komórkowy+48 22 7150 332
 

Budynek „B”
Pokój nr 121

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Kierownik

mgr inż. Marcin Sołtan

E-mailIOD@ibles.waw.pl
Telefon komórkowy+48 22 7150 332
 

Budynek „B”
Pokój nr 121

Kolegium Wydawnicze

Przewodniczący

prof. dr hab. Krzysztof Stereńczak

E-mail

K.Stereńczak@ibles.waw.pl

Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Redaktor naczelny „Leśnych Prac Badawczych”
E-mailW.Grodzki@ibles.waw.pl
  
Dr hab. Małgorzata Sułkowska
Redaktor naczelna „Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry”
E-mailM.Sulkowska@ibles.waw.pl
  
Dr inż. Wojciech Gil
E-mailW.Gil@ibles.waw.pl
  
Dr inż. Joanna Szewczykiewicz
E-mailJ.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl

 

PEFC Polska (Biuro)

Organizacje pracownicze

NSZZ „Solidarność”

Czytaj więcej

Związek Leśników Polskich

Czytaj więcej

Translate »