Powierzchnie Schwappachowskie

Baza

Powierzchnie Schwappachowskie

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Pomiary terenowe – zapis na formularzach papierowych. Zdjęcia powierzchni próbnych (PP) – zapis na karcie pamięci aparatu. Aktualizacja raz na 5 lat

Gromadzone dane (atrybuty)

  • Numer powierzchni;
  • Lokalizacja powierzchni badawczej;
  • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres;
  • Numer drzewa;
  • Liczba lat dla których prowadzono pomiary;
  • Liczba drzew na danej powierzchni ;
  • Sekcja pomiarowa podrostu na powierzchni badawczej.

Szacunkowa liczba rekordów

271366

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Małgorzaty Dudzińskiej, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi.

Źródło danych

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Małgorzata Dudzińska

Translate »