Wskaźniki różnorodności biologicznej – wskaźniki faunistyczne

Baza

Wskaźniki różnorodności biologicznej – wskaźniki faunistyczne

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Gromadzone dane (atrybuty)

  • Nazwa obszaru badań;
  • Nazwa transektu;
  • Data pomiaru;
  • Numer przejścia;
  • Długość serii w sekundach;
  • Liczba żerów.

Szacunkowa liczba rekordów

901

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr Aleksandra RachwaldaZakład Ekologii Lasu IBL.

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu IBL

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr Aleksander Rachwald

Translate »