Adriana Auguścik

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów,ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, Polska
Tel. +48 511096272, e-mail: adriana.auguscik@uwm.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Natężenie i struktura ruchu turystycznego w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Kudypach

Intensity and structure of touristtraffic in the Forest Arboretum of Warmia and Mazury in Kudypy

Autorzy: Auguścik A.

Translate »