Adriana Kalicka-Mikołajczyk

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 3752332, e-mail: adriana.kalicka-mikolajczyk@uwr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Translate »