Agnieszka Bęś

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w O lsztynie, Katedra Toksykologii Środowiska, ul. Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn
Tel. + 48 89 5233336, e-mail: agnieszka.bes@uwm.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Translate »