Agnieszka Mandziuk

Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa
e-mail: agnieszka_mandziuk@sggw.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Społeczne preferencje w zakresie wypoczynku w zależności od wyglądu lasu na przykładzie lasów miejskich Tarnowa

Social preferences for recreation as a function of the forest appearance using the example of the urban forests of Tarnów

Autorzy: Mandziuk A., Fornal-Pieniak B.

Translate »