Aleksandra Halarewicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Botaniki i Ekologii Roœlin
pl. Grunwaldzki 24a, 50–363 Wrocław, Poland
Fax: +48 713201606, e-mail: aleksandra.halarewicz@up.wroc.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Przyczyny i skutki inwazji czeremchy amerykańskiej Prunus serotina w ekosystemach leśnych

The reasons underlying the invasion of forest communities by black cherry, Prunus serotina and its subsequent consequences

Autorzy: Halarewicz A.

Translate »