Anna Ankudo-Jankowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Ekonomiki Leśnictwa, ul Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
Tel +48 61 8487687, e-mail:aankudo@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ocena wykorzystania mierników księgowych do badania rentowności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Assessing the usefulness of accounting measures for examining profitability of the State Forests’ National Forest Holding

Autorzy: Ankudo-Jankowska A., Glura J.

Translate »