Anna Cedro

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, 1ul. Mickiewicza 16, 2ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 4442529, e-mail: anna.cedro@usz.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ warunków klimatycznych na szerokość przyrostu rocznego jarzębu brekinii (Sorbus torminalis L.) w Wielkopolsce*

The influence of climatic conditions on the tree-ring width of wild service trees (Sorbus torminalis L.) in Wielkopolska

Autorzy: Cedro A.

Wpływ warunków klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza na reakcję przyrostową sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnącej w Lasach Miejskich Szczecina*

Influence of climatic conditions and air pollution on radial growth of Scots pine ( Pinus sylvestris L.) in Szczecin's city forests

Autorzy: Cedro A., Cedro B.

Translate »