Anna Klamerus-Iwan

University of Agriculture in Kraków, Faculty of Forestry, Department of Forest Engineering, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, Poland;
Tel. +48 601 652 707, e-mail: a.klamerus-iwan@ur.krakow.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Różne spojrzenia na proces intercepcji drzew i jego determinanty

Different views on tree interception process and its determinants

Autorzy: Klamerus-Iwan A.

Parametry opadu deszczu wpływające na pojemność wodną korony drzew w warunkach kontrolowanych

Rainfall parameters affect canopy storage capacity under controlled conditions

Autorzy: Klamerus-Iwan A.

Wettability and interception in relationship with the seasonal changes on the Fagus sylvatica leaf surface

Wettability and interception in relationship with the seasonal changes on the Fagus sylvatica leaf surface

Autorzy: Klamerus-Iwan A., Kraj W.

Translate »