Anna Kożuch

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, Polska

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ocena zaangażowania jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w kształtowanie rekreacyjnej i turystycznej funkcji lasu

Evaluation of the commitment of the Krakow Regional Directorate of State Forests and its organizational units to the development of recreational and tourist forest functions

Autorzy: Kożuch A., Piszczek M., Kuc M.

Ocena ekonomicznej efektywności gospodarki leśnej prowadzonej przez Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy

Evaluation of the economic viability of forest management by the Forest Experimental Station in Krynica

Autorzy: Kożuch A., Ryś M.

Zmiany wskaźnika zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w latach 1993–2013

Changes in the synthetic index of sustainable forest management at the level of regional directorates of the State Forests in 1993–2013

Autorzy: Kożuch A., Banaś J., Zięba S., Bujoczek L.

Translate »