Jan Banaś

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, Polska

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmiany wskaźnika zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w latach 1993–2013

Changes in the synthetic index of sustainable forest management at the level of regional directorates of the State Forests in 1993–2013

Autorzy: Kożuch A., Banaś J., Zięba S., Bujoczek L.

Translate »