Anna Łubek

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Biologii, Zakład Botaniki
ul. Świętokrzyska 15, 25–406 Kielce
e-mail: anna.lubek@ujk.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Pionowe zróżnicowanie bioty porostów na pniu jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior oraz znaczenie tego drzewa w zachowaniu różnorodności gatunkowej porostów w rezerwacie Oleszno (Przedborski Park Krajobrazowy)

A profile of lichen diversity down the trunk of common ash (Fraxinus excelsior) highlights its importance in maintaining lichen species diversity in the Oleszno reserve (Przedborski Landscape Park)

Autorzy: Łubek A.

Translate »