Arkadiusz Bruchwald

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wielkopowierzchniowa metoda określania stopnia uszkodzenia drzewostanów dębowych i bukowych

The method of assessing the degree of damage of oak and beech stands applicable over large area

Autorzy: Dmyterko E., Bruchwald A.

Metoda określania ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr

The method of determining risk of wind damage to tree stands

Autorzy: Bruchwald A., Dmyterko E.

Translate »