Barbara Niebrzydowska

Nadleśnictwo Katowice, ul. Kijowska 37b, 40-754 Katowice

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmienność genetyczna jodły pospolitej (Abies alba Mill.) zachowanej na terenie Nadleśnictwa Katowice

Genetic variation of silver fir (Abies alba Mill.) preserved in the Katowice Forest District

Autorzy: Masternak K., Niebrzydowska B., Głębocka K.

Translate »