Katarzyna Masternak

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Tel. +48 81 4456675, e-mail: katarzyna.masternak@up.lublin.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Polimorfizm izoenzymów i wzrost wybranych pochodzeń świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] doświadczenia IPTNS-IUFRO 1964/68 w Krynicy

Isoenzyme polymorphism and growth of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] provenances on the IPTNS-IUFRO 1964/68 experimental site in Krynica

Autorzy: Masternak K., Zielińska M., Sabor J.

Zmienność genetyczna jodły pospolitej (Abies alba Mill.) zachowanej na terenie Nadleśnictwa Katowice

Genetic variation of silver fir (Abies alba Mill.) preserved in the Katowice Forest District

Autorzy: Masternak K., Niebrzydowska B., Głębocka K.

Translate »