Bożena Kornatowska

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu
ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa
Tel. +48 22 822 42 41 * 52; e-mail bozena.kornatowska@ios.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Koncepcja i metody oceny różnorodności biologicznej lasów Europy

The concept of biodiversity and its evaluation in European forests

Autorzy: Kornatowska B.

Translate »