Dariusz Kubiak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A, 10–719 Olsztyn

Tel. +48895234297; e-mail: darkub@uwm.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Znaczenie starodrzewu dla zachowania różnorodności porostów w lasach na przykładzie pozostałości Puszczy Mazowieckiej

The significance of old-growth forests in maintaining lichen diversity – an example from the remnants of the Mazovian Forest

Autorzy: Kubiak D.

Translate »