Dariusz Kulak

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Tel. +48 12 6625092, e-mail: rlkulak@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Porównanie metod szacowania pozyskaniowych szkód glebowych na przykładzie rębnego drzewostanu bukowego

A comparison of methods to estimate harvest-induced damage to the soil using the example of a beech timber stand

Autorzy: Kulak D.

Translate »