Dominik Kulakowski

Clark University, Graduate School of Geography, Department of Biology, USA, 950 Main Street, Worcester, MA 01610 USA
Tel. +1-508-793-7383, fax: +1-508-793-8881, e-mail: dkulakowski@clarku.edu

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Kontrolowanie gradacji korników ( Ips typographus, Dendroctonus spp.) na obszarach chronionych w XXI wieku

Managing bark beetle outbreaks (Ips typographus, Dendroctonus spp.) in conservation areas in the 21st century

Autorzy: Kulakowski D.

Translate »