Dorota Czeszczewik

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Instytut Biologii, Katedra Zoologii, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce
Tel. +48 25 6431207, e-mail: dorota.czeszczewik@uph.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ekologia i biologia ptaków Puszczy Białowieskiej z perspektywy czterdziestoletnich badań

Ecology and biology of birds in the Białowieża Forest: a 40-year perspective

Autorzy: Czeszczewik D., Walankiewicz W.

Translate »