Dorota Dobrowolska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Fax: +48 227200397, e-mail: D.Dobrowolska@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Dorota Dobrowolska
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Warunki powstawania odnowień naturalnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na terenie Nadleśnictwa Tuszyma

Establishment condition of Scots pine natural regeneration in Tuszyma Forest District

Autorzy: Dobrowolska D.

Rola zaburzeń w regeneracji lasu

The role of disturbances in forest regeneration

Autorzy: Dobrowolska D.

Translate »