Dorota Farfał

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
Sękocin Stary, 05–090 Raszyn
Fax +48227150507, e-mail: farfald@ibles.waw.pl

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Translate »