Dorota Dobrowolska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Pracownik IBL Dorota Dobrowolska
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Żywotność jodły w drzewostanach rezerwatu Jata

The vitality of silver fir (Abies alba Mill.) stands in the Jata reserve in Poland

Autorzy: Dobrowolska D.

Struktura drzewostanu głównego jako czynnik kształtujący warunki świetlne w odnowieniu naturalnym jodły pospolitej (Abies alba Mill.)

The effect of stand structure on understory light conditions and natural regeneration of silver fir (Abies alba Mill.)

Autorzy: Dobrowolska D.

Analiza wzrostu odnowienia naturalnego jodły pospolitej (Abies alba Moll.) w rezerwacie Jata

Growth analysis of silver fir (Abies alba Mill.) natural regeneration in the Jata reserve

Autorzy: Dobrowolska D.

Warunki mikroklimatyczne w lukach w drzewostanach mieszanych w rezerwacie Jata

Microclimatic conditions in gaps in mixed stands in Jata reserve

Autorzy: Dobrowolska D.

Dynamika luk w drzewostanach mieszanych rezerwatu Jata

Gap dynamics in mixed stands of Jata reserve

Autorzy: Dobrowolska D.

Dynamika luk w lasach a odnowienie naturalne drzew

Forest gap dynamics and tree natural regeneration

Autorzy: Dobrowolska D.

Odnowienie naturalne na powierzchniach uszkodzonych przez pożar w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Natural regeneration on post-fire area in Rudy Raciborskie Forest District

Autorzy: Dobrowolska D.

Przyrost radialny jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Puszczy Iłżeckiej

Diameter increment of silver fir (Abies alba Mill.) in the Iłżecka Forest

Autorzy: Bis R., Dobrowolska D.

Występowanie jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w południowo-wschodniej części Puszczy Iłżeckiej

Silver fir (Abies alba Mill.) occurrence in south-eastern part of Iłżecka Forest

Autorzy: Bis R., Dobrowolska D.

Ocena dendrologiczna i krajobrazowa parku wiejskiego Borek (woj. lubelskie)

Dendrological and landscape evaluation of the rural park Borek (Lublin province)

Autorzy: Kaczmarski Z., Dobrowolska D.

Translate »