Ewa Chećko

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Białowieska Stacja Geobotaniczna
ul. Sportowa 19, 17-230 Białowieża
Fax +48856812479, e-mail: e.checko@biol.uw.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Szacowanie liczebności kopytnych w środowisku leśnym: przegląd metod

Estimating forest ungulate populations: a review of methods

Autorzy: Chećko E.

Translate »