Ewa Referowska-Chodak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych, Katedra Ochrony Lasu
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 5938169, e-mail: ewa_referowska_chodak@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Reprezentatywność przyrody chronionej w rezerwatach na terenach Lasów Państwowych

Representativeness of nature protected in reserves within the State Forests area

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Treści z zakresu ochrony przyrody w edukacji leśnej społeczeństwa

Nature protection issues in forestry related education of the society

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Plany rozwoju infrastruktury i działalności turystycznej w parkach krajobrazowych na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe

Plans for the development of infrastructure and tourism activities in landscape parks under the State Forests’ administration

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Zagadnienia dotyczące lasu i leśnictwa w aktualnej podstawie programowej dla przedszkola i szkoły podstawowej w Polsce

Forests and forestry in the current kindergarten and primary school core curriculum in Poland

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Geocaching w edukacji – przegląd międzynarodowych doświadczeń Część 1. Wprowadzenie: zalety i problemy

Geocaching in education – a review of international experiences Part 1. Introduction: advantages and problems

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Geocaching w edukacji – przegląd międzynarodowych doświadczeń Część 2. Odbiorca, miejsce i tematyka edukacji

Geocaching in education – a review of international experiences Part 2. Recipient, location and subject matter of education

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Geocaching w edukacji – przegląd międzynarodowych doświadczeń Część 3. Organizacja zajęć

Geocaching in education – a review of international experiences Part 3. Organisation of classes

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Translate »