Ewa Walentynowicz

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zróżnicowanie florystyczne i siedliskowe wydm w dolinie Narwi

Floristic and habitat diversity of the dunes in the Narew River Valley

Autorzy: Czubaszek R., Walentynowicz E.

Translate »