Grzegorz Szewczyk

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Efektywność pozyskiwania drewna harwesterem w młodszych trzebieżowych drzewostanach sosnowych w zależności od technologii pracy

Efficiency of timber harvesting using harvester in thinned young pine stands as a function of working technique

Autorzy: Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Brzoza B.

Translate »