Ihor Neyko

Ukrainian Research Institute of Forestry & Forest Melioration (URIFFM), Charków, Ukraina (w czasie przygotowywania
publikacji stażysta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wartość hodowlana wyselekcjonowanych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) z pochodzenia sudeckiego na przykładzie powierzchni doświadczalnej w Zwierzyńcu Lubelskim

The breeding value of selected families of European larch (Larix decidua Mill.) of Sudeten origin growing on an experimental plot in Zwierzyniec Lubelski

Autorzy: Kowalczyk J., Neyko I.

Translate »