Jan Kowalczyk

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Fax: +48 227200397, e-mail: J.Kowalczyk@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wartość hodowlana wyselekcjonowanych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) z pochodzenia sudeckiego na przykładzie powierzchni doświadczalnej w Zwierzyńcu Lubelskim

The breeding value of selected families of European larch (Larix decidua Mill.) of Sudeten origin growing on an experimental plot in Zwierzyniec Lubelski

Autorzy: Kowalczyk J., Neyko I.

Translate »