Ireneusz Olejarski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Siedliskoznawstwa, Sękocin-Las, 05-090 Raszyn
e-mail: I.Olejarski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ zabiegów agrotechnicznych na niektóre właściwości gleb oraz stan upraw sosnowych na pożarzyskach wielkoobszarowych

The influence of agrotechnical treatments some of soils properties and the condition of Scots pine forest regeneration on great post fire areas

Autorzy: Olejarski I.

Translate »