Ivana Tomášková

Czech University of Life Sciences Prague, Department of Genetics and Physiology of Forest Trees, Faculty of Forestry and Wood Sciences, Kamýcká 1176, CZ-165 21 Praha 6 – Suchdol, Czech Republic;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Translate »