Jacek Hilszczański

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu
Sękocin Stary, Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
e-mail: hilszczj@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Jacek Hilszczański
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Chrząszcze saproksyliczne rezerwatu Stawy Raszyńskie, czyli o „reliktach lasu pierwotnego” w lesie miejskim

Saproxylic beetles of the Stawy Raszyńskie reserve or on “primeval forest relicts” in an urban forest

Autorzy: Hilszczański J.

Translate »