Jacek Wolski

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Geoekologii, 00–818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, e-mail: j.wolski@twarda.pan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Metoda pomiarów leżącego martwego drewna w lesie – założenia teoretyczne i przebieg prac terenowych

Measurements of downed dead wood in the forest – theoretical assumptions and course of field work

Autorzy: Wolski J.

Martwe drewno w lesie: ocena zapasu i propozycje postępowania

Down dead wood in the forest: quantification and proposals for handling

Autorzy: Wolski J.

Translate »