Jacek Zatorski

Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Serbska 3, 61-696 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Mykobiota krzewów jałowca Juniperus x media z objawami zamierania na terenie oczyszczalni ścieków w Poznaniu

Mycobiota of juniper Juniperus x media with symptoms of dieback in sewage plant facilities area in Poznań

Autorzy: Behnke-Borowczyk J., Kwaśna H., Szewczyk W., Zatorski J.

Translate »