Hanna Kwaśna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Fitopatologii Leśnej, ul. Wojska Polskiego 71c, 60−625 Poznań;
Tel. +48 61 8487710, e-mail: hanna.kwasna@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Translate »