Janusz Bańkowski

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o/Brzeg, ul. Piastowska 9, 49-300 Brzeg

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Plan urządzenia lasu w Polsce – problemy i kierunki rozwoju

Forest management plan in Poland – problems and development directions

Autorzy: Jaszczak R., Bańkowski J.

Translate »