Roman Jaszczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu, ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań;
Tel. +48 61 8487664, e-mail:roman.jaszczak@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Plan urządzenia lasu w Polsce – problemy i kierunki rozwoju

Forest management plan in Poland – problems and development directions

Autorzy: Jaszczak R., Bańkowski J.

Translate »