Janusz Kocel

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekonomiki i Polityki Leśnej ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-973 Warszawa
e-mail: kocelj@ibles.waw.pl

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stan i uwarunkowania rozwoju prywatnego sektora usług leśnych w Polsce

Actual state and development perspectives of the forest private service sector in Poland

Autorzy: Kocel J.

Translate »