Janusz Sabor

University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Department of Forest Tree Breeding, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Polimorfizm izoenzymów i wzrost wybranych pochodzeń świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] doświadczenia IPTNS-IUFRO 1964/68 w Krynicy

Isoenzyme polymorphism and growth of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] provenances on the IPTNS-IUFRO 1964/68 experimental site in Krynica

Autorzy: Masternak K., Zielińska M., Sabor J.

Translate »