Janusz Zwoliński

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Rola leśnictwa plantacyjnego w warunkach kryzysu środowiskowego i surowcowego świata

Plantation forestry in the face of environmental and economic crisis

Autorzy: Zwoliński J.

Translate »