Jerzy Zawada

Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich ul. Fredry 39, 30-605 Kraków e-mail: zxzawada@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Badania rozwoju uszkodzonych przez śnieg drągowin świerkowych Beskidu Żywieckiego i wynikające z nich wnioski hodowlane

The research on the development of damaged by snow spruce thickets from Beskid Żywiecki mountains and the sylvicultural applications

Autorzy: Zawada J.

Charakterystyka przyrostowa buków w drzewostanach litych i mieszanych południowej Polski oraz wynikające z niej konsekwencje hodowlane i diagnostyczne

Characterization of beech increment in the pure and mixed stands of southern Poland and its silvicultural and diagnostic consequences

Autorzy: Zawada J., Gazda M.

Stadia żywotności drzewostanów jodłowych oraz odpowiadające im właściwości chemiczne wierzchnich warstw gleb

Different vitality of the fir stands and its relation to the chemical features of the top layers of mineral soils

Autorzy: Zawada J.

Żywotność drzewostanów świerkowych regla dolnego w kompleksie Romanki i Lipowskiej a zawartość makro- i mikroelementów w igłach drzew oraz właściwosci chemiczne wierzchnich warstw gleb

Vitality of the mountain spruce stands in Romanka and Lipowska forest complex versus macro- and micro-elements in tree needles and chemical properties of the top layers of mineral soils

Autorzy: Zawada J.

Przyrostowa dynamika sosny w wybranych drzewostanach Krainy Karpackiej i jej konsekwencje hodowlane

Increment dynamics of scots pine in selected stands located in the Karpaty forest region and its silvicultural consequences

Autorzy: Zawada J.

Przyrostowe objawy rewitalizacji jodły w lasach Karpat i Sudetów oraz wynikające z nich konsekwencje hodowlane

Incremental symptoms in revitalization of silver fir in the forests of Carpathian and Sudeten mts.and their silvicultural consequences

Autorzy: Zawada J.

Translate »