Joanna Jagodzińska

Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-973 Warszawa e-mail: K.Rakowski@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Żywotność oraz zmiany zawartości białka i hormonów (IAA, ABA) w nasionach wybranych pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przechowywanych w leśnym banku genów (LBG) – Kostrzyca w latach 1996-1999

Vitality and changes in seeds proteins and hormones (IAA, ABA) level of selected Scots pine (Pinus sylvestris L.) provenances stored at forest gene bank (FGB) – Kostrzyca in 1996–1999

Autorzy: Rakowski K., Jagodzińska J.

Translate »