Krzysztof Rakowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Żywotność oraz zmiany zawartości białka i hormonów (IAA, ABA) w nasionach wybranych pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przechowywanych w leśnym banku genów (LBG) – Kostrzyca w latach 1996-1999

Vitality and changes in seeds proteins and hormones (IAA, ABA) level of selected Scots pine (Pinus sylvestris L.) provenances stored at forest gene bank (FGB) – Kostrzyca in 1996–1999

Autorzy: Rakowski K., Jagodzińska J.

Fizjologiczne i molekularne podstawy reakcji drzew na stresy środowiskowe. Część I. Zagadnienia ogólne

Physiological and molecular bases of trees respond to environmental stress. Part I. General issues

Autorzy: Rakowski K.

Fizjologiczne i molekularne podstawy reakcji drzew na stresy środowiskowe. Część II. Wpływ fluorowodoru i niskich temperatur

Physiological and molecular bases of trees respond to environmental stress. Part II. Effect of hydrogen fluoride and low temperature

Autorzy: Rakowski K.

Charakterystyka zmienności genetycznej sosny napiwodzko-ramuckiej i spalskiej na podstawie analiz mitochondrialnego DNA

Genetical variation of polish napiwodzko-ramucka and spalska scots pine provenances determined by mitochondrial dna analyses

Autorzy: Nowakowska J., Rakowski K.

Charakterystyka genetyczna PCR-RFLP oraz ocena zdrowotności wybranych populacji dębu elbląskiego i krotoszyńskiego

Genetic characterization in relation to the health state of oak populations in the Elbląski and Krotoszyński regions of Poland

Autorzy: Nowakowska J., Oszako T., Bieniek J., Rakowski K.

Translate »